กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก
รายละเอียดโครงการรับทองยกทีมกับ วพ. ปี 7 พ.ศ. 2562

ขอบเขตของโครงการ

1) ผู้ร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไปของสำนักพิมพ์ คือ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนี้
• ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการผ่านเว็บไซต์ หรือ Application
• ตอบแบบสอบถามทั่วไปและแบบสอบถามทางการตลาดอื่นๆ (ออนไลน์)
• การเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนากับบริษัท
• เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน 1 ปีข้างหน้า อาทิ Sale/CR เข้าเยี่ยม รับฟัง Promotion รับสินค้าตัวอย่าง ฯลฯ

2) วิธีการชิงโชค
1. ลงทะเบียนและรับ 1 สิทธิ์ (รับหมายเลขสมาชิก)
***ผู้ร่วมรายการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลุ้นรางวัล
2. ร่วมกิจกรรมกับสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 1 กิจกรรม รับ 1 สิทธิ์
3. เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่บริษัทจัดขึ้น 1 กิจกรรม รับตั้งแต่ 2 สิทธิ์ขึ้นไป
4. บริษัทจะดึงข้อมูล ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และจังหวัดของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ แล้วพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นส่วนคูปองสำหรับการจับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

3)ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
จับรางวัล:(โดยผู้บริหารและสักขีพยานผู้ทรงคุณวุฒิ)
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2563 ประกาศผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผล: ทางเว็บไซต์ www.wpp.co.th

4) รางวัลตอบแทน (มูลค่ารวมรางวัลตลอดรายการ ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท) ได้แก่
จับรางวัลครั้งที่ 1 ทองคำน้ำหนัก @10 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท
- รางวัลใหญ่ ได้แก่ ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลย่อย ได้แก่ ทองคำแท่งน้ำหนัก 2 สลึง จำวน 10 รางวัล
จับรางวัลครั้งที่ 2 ทองคำน้ำหนัก @40 บาท รวมมูลค่า 800,000 บาท
- รางวัลใหญ่ ได้แก่ ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลย่อย ได้แก่ ทองคำแท่งน้ำหนัก 2 สลึง จำวน 70 รางวัล

5) การตัดสิน ได้แก่ จับรางวัล (โดยผู้บริหารและสักขีพยานผู้ทรงคุณวุฒิ)

6) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์

- เว็บไซต์/แฟนเพจ วพ.
- CR / จนท. วพ.
- Application
- งานอบรม

7) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์: www.wpp.co.th

8) สอบถามเพิ่มเติม ที่ Call Center 02-222-3444